Tytuł projektu: Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 oparta o automatyzację procesu wytwarzania nowatorskich wyrobów kamieniarskich klasy PREMIUM – dostępnych w systemie zamówień – Just In Time.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | Priorytet Przedsiębiorczość i Innowacje | Działanie Automatyzacja i robotyzacja w MŚP | Numer naboru FEPW.01.02-IP.01-001/23
Inwestycja dotyczy wdrożenia rekomendowanych działań – z mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa – pozwalających na wprowadzenie do zakładu innowacji procesowych | innowacji produktowych | nietechnologicznych na miarę Kamieniarstwa 4.0 – w oparciu o zautomatyzowanie procesu wytwarzania wyrobów kamieniarskich klasy PREMIUM.

Cel projektu – pozytywna przemiana zakładu w oparciu o automatyzację kluczowych procesów produkcji w etapach tj.
– technologiczny – zrównoważone wytwarzanie wyrobów kamieniarskich m.in. w oparciu o automatyzację realizacji zamówień od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez obsługę płatności i przekazywania zamówienia do produkcji – aż po etap kontroli jakości wyprodukowanych wyrobów i ich magazynowania, a kolejno przekazania wyrobów gotowych do dostawy pod wskazany adres; automatyzacja produkcji z uwzględnieniem „szytej na miarę” linii technologicznej funkcjonującej w oparciu o m.in. zautomatyzowane maszyny CNC umożliwiające obróbkę z dużymi prędkościami [HSM] – pozwalające na zastąpienie obróbki ręcznej | obróbki konwencjonalnej – w pełni zautomatyzowanym, skomputeryzowanymprocesem;
 transport – automatyzacja transportu wewnętrznego – gwarantująca sprawne | zautomatyzowane przenoszenie elementów kamiennych pomiędzy poszczególnymi operacjami technologicznymi | transport z i do hali produkcyjnej surowców | wyrobów gotowych – co wpłynie na zmniejszoną liczbę zadań wymagających zaangażowania operatorów;
– bezdotykowa kontrola jakości wyrobów kamieniarskich przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wizualnych m.in. w celu identyfikacji zgodności wyrobu gotowego [z dokładnością do kilku mikronów] ze specyfikacją zamówienia.

Projekt ma istotne znaczenie dla zmiany procesów produkcyjnych – wywierając pozytywny wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w zakładzie i poprawienie m.in. warunków zatrudnienia pracowników – przez automatyzację produkcji. Wprowadzona zostanie elastyczna produkcja kamieniarska – ciągle dostosowywana do wymagań Klientów i do coraz wyższych wskaźników wydajności, co wpłynie na wysoką wydajność produkcji przy maksymalnym ograniczeniu kosztów. Zakup m.in. zaawansowanych maszyn, „szytego na miarę” ICT umożliwi wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0, co zoptymalizuje produkcję kamieniarską, zwiększy jakość i efektywność produkcji, umożliwi znaczny wzrost konkurencyjności zakładu – wspierającego GOZ.

Transformacja zakładu w kierunku Przemysłu 4.0 umożliwi dynamizację mocy produkcyjnych w zakładzie – zapewniając najwyższą jakość wytwarzanych produktów | z gwarancją wprowadzenia dostaw (dokładnie na czas | bez ryzyka opóźnień – do 5 dni roboczych) – pozwalając firmie na zwiększenie wydajności i efektywności produkcji kamieniarskiej (*w oparciu o automatyzację zidentyfikowanych podczas diagnozy obszarów produkcji), w tym przyczyniając się do znaczącego rozwoju działalności gospodarczej zakładu.

Rekomendowane wprowadzenie 5 – osiowej piły mostowej CNC, 5 – osiowego centrum obróbczego do cięcia hydro–ściernego, 3 – osiowego CNC, zautomatyzowanej boczkarki przelotowej, automatu polerskiego, maszyny pomiarowej 3D, urządzeń do transportu elementów kamiennych, w tym kompaktowej oczyszczalni wody technologicznej pozwoli zautomatyzować proces produkcji i skrócić cykl produkcyjny o min. 50 % umożliwiając bardziej optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, likwidację wąskich gardeł – niwelując udział podwykonawców | przyczyniając się do efektywnego wykorzystania zasobów | mocy produkcyjnych.

Rezultat końcowy transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 pozwoli zakładowi ma poszerzenie oferty, wejście na nowe rynki zbytu oraz otwarcie się na obsługę Klientów klasy PREMIUM, w szczególności miłośników nowoczesnych stylizacji, jak również tradycyjnej architektury czy osób lubiących otaczać się pięknymi produktami wykonanymi z naturalnych surowców. Wprowadzona zostanie elastyczna produkcja, czyli produkcja spersonalizowanych wyrobów kamieniarskich, produkcja ciągle dostosowywana do wymagań Klientów [tj. architektów i projektantów wnętrz etc.] i do coraz wyższych wskaźników wydajności.

Wartość projektu: 4 061 952,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 310 164,99 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie